KO SMO

Japanska Poslovna Alijansa u Srbiji je neprofitno poslovno udruženje, osnovano na inicijativu japanskih kompanija koje već posluju u Srbiji, sa ciljem unapređenja saradnje između Japana i Republike Srbije, a pre svega kroz razvoj privrednih i kulturnih odnosa dve zemlje.

Naš cilj je zaštita interesa i promocija japanske poslovne zajednice u Srbiji, kako japanskih kompanija, tako  i srpskih kompanija koje blisko sarađuju sa japanskim kompanijama, a kroz promociju japanske poslovne kulture i vrednosti, pružanje podrške u ostvarivanju poslovnih kontakata i saradnje između japanske i srpske poslovne zajednice, kao i kroz intenziviranje uključivanja japanske poslovne zajednice u kreiranje i unapređenje uslova poslovanja u Republici Srbiji. Krajnji cilj je pružanje podrške u intenziviranju trgovinske i investicione saradnje dve zemlje.

Japanska Poslovna Alijansa u Srbiji pruža svojim članicama okvir za razmenu ideja, iskustava i povezivanje i pruža podršku u ostvarivanju uspešnog poslovanja.

Članstvo u Japanskoj Poslovnoj Alijansi se ostvaruje na osnovu apliciranja, popunjavanjem prijave za članstvo i upućivanjem iste na e-mail adresu office@jbas.rs. Odluku o ostvarivanju članstva donosi odbor direktora, pri čemu će sve zainteresovane strane biti obaveštene o odluci u pisanoj formi. U slučaju odobravanja članstva, novim članicama će biti dostavljena pristupnica, kao i faktura za uplatu godišnje članarine.

MENADŽMENT

Danijela Čabarkapa

Izvršna direktorka
Na poziciji izvršnog direktora JBAS-a od septembra 2017. godine. Danijela je završila Ekonomski fakultet u Beogradu, smer međunarodna ekonomija – međunarodne finansije, sa kojeg…

Goran Pekez

Predsednik odbora direktora
Od 2003. godine Goran Pekez radi u kompaniji JT International (JTI), članici Japan Tobacco Grupe, na poziciji direktora korporativnih poslova i komunikacija za region…

Naoki Tsukada

Član odbora direktora
Naoki Tsukada je jedini japanski član odbora direktora JBAS-a. Postavljen je za generalnog direktora Mitsubishi korporacije u Beogradu od aprila 2015. godine.

Milena Argirović

Članica odbora direktora
Milena je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa master zvanjem u oblasti neuronauke.
U oblasti farmaceutske industrije Milena je aktivna od 1995. godine.

Dirk Bantel

Član odbora direktora
Nakon završetka stručne obuke kao ekonomista, Dirk Bantel je studirao ekonomiju i stekao zvanje magistar poslovne administracije sa fokusom u oblasti finansija i proizvodnje.

Igor Brankov

Član odbora direktora
Doprineo i podržao osnivanje JPAS-a, kao predstavnik Mazda Motor Corporation, i član je odbora direktora Alijanse. Svoju 15-godišnju karijeru, Igor je proveo u automobilskoj industriji…

Jovica Lukić

Član odbora direktora
Jovica Lukic od 2014. godine vodi predstavništvo Altellas Pharma u Beogradu, kao menadžer za Srbiju. Jovica je doktor po profesiji. 2010. godine završio je MBA studije…

Dr Dejan Tomović

Član odbora direktora
Dejan je član odbora direktora Japanske Poslovne Alijanse u Srbiji. Tokom proteklih osam godina, Dejan je direktor privrednog društva NIPRO Medical d.o.o. Beograd…

ČLANOVI

O JAPANU

Kako je Japan postao ključni element globalnog poslovnog okruženja, poslovni ljudi koji posluju sa japanskim kompanijama se mogu susresti sa raznovrsnim izazovima u komunikaciji, čiji se osnovi temelje na razlikama u sistemu vrednosti i pretpostavkama, poslovnim običajima i samom jeziku.

Poslovni ljudi koji su upoznati sa kulturnim osnovama japanskih poslovnih partnera su i spremniji za izgradnju čvrstog partnersta i uspešne saradnje.

KONTAKT

 • Japanska Poslovna Alijansa u Srbiji

  Kosovska 10/V,
  11000 Beograd,
  Srbija
  Vidi na mapi
 • Telefon:

  + 381 11 33 42 329

ONLINE KONTAKT