Investiranje

JBAS pruža odgovarajuće informacije i pomoć stranim investitorima kako bi ostvarili uspeh na inostranom tržištu

BIZNIS PODRŠKA


 • Konsalting u vezi ulaska na tržište Srbije – istraživanje tržišta, proizvoda, konkurencije
 • Konsultantska podrška za aktivnosti izvoznog marketinga (analiza tržišta, izrada marketing plana, promocije...)
 • Konsultantska podrška za unapređenje izvoznih sposobnosti

DOGAĐAJI I PROMOCIJE


 • Organizacija događaja u saradnji sa članovima i za članove
 • Događaji u saradnji sa drugim institucijama u Srbiji
 • Organizacija seminara i konferencija

OSTALO


 • Povezivanje članova sa državnim i međunarodnim institucijama
 • Pomoć u rešavanju aktuelnih problema kroz debate i okrugle stolove
 • Ekonomski i pravni saveti u vezi sa poslovanjem na srpskom tržištu
Saznaj više

Trgovina

JBAS nudi adekvatna rešenja preduzećima za povezivanje sa pravim međunarodnim trgovinskim partnerima

AUTOMOBILSKA INDUSTRIJA


IT/ICT INDUSTRIJA


PREHRAMBENA INDUSTRIJA


TEKSTILNA INDUSTRIJA


METALSKA I MAŠINSKA INDUSTRIJA


FARMACEUTSKA INDUSTRIJA


DRVNA I INDUSTRIJA METALA


VAZDUHOPLOVNA I NAMENSKA INDUSTRIJA


Saznaj više

Internacionalizacija

JBAS pruža kompanijama personalizovanu podršku kako bi proširili svoje međunarodno poslovanje

 • Povećanje broja potencijalnih novih klijenata
 • Veće šanse za ostvarivanje međunarodne saradnje i učešće u međunarodnim ekonomskim tokovima
 • Mogućnost poslovnog rasta i rasta prihoda razvojem kompanije, novih proizvoda i usluga
 • Analiza potencijalnih benefita i rizika internacionalizacije
 • Istraživanje tržišta – prikupljanje podataka o osnovnim pokazateljima stanja na tržištu
 • Podrška, posredovanje i savetovanje tokom procesa internacionalizacije
Saznaj više


Ko smo


Japanska poslovna alijansa u Srbiji je samostalno, dobrovoljno i neprofitno udruženje osnovano sa ciljem unapređenja saradnje između Japana i Republike Srbije, kroz razvoj privrednih i kulturnih odnosa ovih zemalja, a radi postizanja zajedničkih interesa njegovih članova.
JPAS je prepoznata kao referentna tačka Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI).

Naš glavni cilj je zaštita interesa i promocija japanske poslovne zajednice u Srbiji, kako japanskih kompanija, tako i srpskih kompanija koje blisko sarađuju sa japanskim kompanijama. Ovaj cilj ostvarujemo kroz promociju japanske poslovne kulture i vrednosti, pružanje podrške u ostvarivanju poslovnih kontakata i saradnju između japanske i srpske poslovne zajednice, kao i kroz intenziviranje uključivanja japanske poslovne zajednice u kreiranje i unapređenje uslova poslovanja u Republici Srbiji. Krajnji cilj je pružanje podrške u intenziviranju trgovinske i investicione saradnje dve zemlje.